"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ"-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт"-д хийсэн нийцлийн аудитын тайлан30татах