НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


НТАГ-ын санхүүгийн аудитын хэлтсээс СБД, БЗД-ийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилт болон аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил,  цаашид  анхаарах асуудлын талаар уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж, завсрын аудитын нээлтийг хийлээ.  Нээлтэд НТАГ-ын санхүүгийн аудитын хэлтсийн дарга Ц.Бат-Өлзий, аудитын менежер А.Цогбаяр, аудитын багийн гишүүд, дүүргийн ЗДТГ-ын дарга, санхүү, төрийн хэлтсийн хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан  бодогч нар оролцлоо. 

Санхүүгийн аудитын хэлтэс