НТАГ-ЫН АУДИТОР БНХАУ-ЫН НАНЖИН ХОТЫН АУДИТЫН ИХ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАХААР ЯВНА


Монгол  улсын Үндэсний аудитын газар, БНХАУ-ын Үндэсний аудитын газрын хооронд тогтоосон хамтын ажиллагааны хүрээнд өнгөрсөн жилүүдэд Нанжин хотын Аудитын Их сургуульд ҮАГ болон орон нутгийн ТАБ-ын 6 аудитор суралцсан. Энэ жил НТАГ-ын санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор Ж.Мөнхтуяа тус их сургуульд 2 жилийн хугацаатай суралцах шалгуурыг хангасан 7 дахь аудитор болжээ.

НТАГ-ын удирдлагын зөвлөлийн гишүүд Ж.Мөнхтуяаг хүлээн авч уулзаж, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэн амжилттай суралцаж  ирэхийг ерөөн үдэж өглөө.

Санхүүгийн аудитын хэлтэс