Үр дүнд: 58
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.“ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ”-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
2.“ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ”-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
3."ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ"-Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
4.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨАудитын тайланНийслэл2019
5.Хан Уул дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-2016/10/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
6.Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/01/САГ-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
7.Багахангай дүүргийн ИТХ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/462/-СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
8.Баянзүрх дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-2016/3/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
9.Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/535/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
10.Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ санхүүгийн тайлан НАГ- 2016/436/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
11.Баянзүрх дүүргийн ИТХ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/300/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
12.Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/391/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
13.Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/123/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
14.Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-АХ/2016/-ГАК-27/Аудитын тайланНийслэл2016
15.Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/17/-СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
16.Хан Уул дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газар ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/23/СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
17.Минж нутагшуулах төсөл ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/14/-СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
18.Баянзүрх Шижир ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/11/СТА-ОНӨААТҮГАудитын тайланНийслэл2016
19.Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан НАГ-АХ/2016/1/СТА-ТЕЗАудитын тайланНийслэл2016
20.Баянгол дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан НАГ-2016/7/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
21.Багануур дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан НАГ-2016/1/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
22.Улаанбаатар хотын музей санхүүгийн тайлан НАГ-2016/488/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
23.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Нийтийн аж ахуй, тохижилт үйлчилгээний зардал санхүүгийн тайлан НАГ-2016/395/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
24.Нийслэлийн гэр хорооллын хөгжлийн газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/392/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
25.Налайх дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-2016/8/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
26.Налайх дүүргийн ЗДТГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/364/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
27.Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/124/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
28.Чингэлтэй дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ- 2016/11/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
29.Улаанбаатар лифт ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/20/-СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
30.Авто худалдааны цогцолбор ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/2/СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
31.Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/25/СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
32.Гэр хорооллын орон сууцжуулах төсөл ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/16/СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
33.Усан спорт сургалтын төв ОНӨААТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-АХ-/2016/-ГАК-64Аудитын тайланНийслэл2016
34.Сонгинохайрхан дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан НАГ-2016/6/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
35.Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/591/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
36.Сонгинохайрхан дүүргийн ИТХ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/592/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
37.Чингэлтэй дүүргийн ИТХ санхүүгийн тайлан НАГ- 2016/438/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
38.Налайх дүүргийн ИТХ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/365/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
39.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал санхүүгийн тайлан НАГ-2016/122/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
40.Багахангай дүүргийн ЗДТГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/461/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
41.Эмээлт хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/24/САГ-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
42.Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/20-СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
43.Замын хөдөлгөнийн удирдлагын төв ОНӨТҮГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/13/СТА-ОНӨААНАудитын тайланНийслэл2016
44.Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз санхүүгийн тайлан НАГ-2016/18/-СТА-ОНӨААТҮГАудитын тайланНийслэл2016
45.Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/130/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
46.Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/393/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
47.Сүхбаатар дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан НАГ-2016/9/СТА-ТТЗАудитын тайланНийслэл2016
48.Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/388/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
49.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар санхүүгийн тайлан НАГ-2016/390/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
50.Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ санхүүгийн тайлан НАГ-2016/319/СТА-ТШЗАудитын тайланНийслэл2016
Үр дүнд: 58