НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АУДИТЫН КОМПАНИУДЫН ЗАХИРЛУУДТАЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


НТАГ-тай хамтран ажиллаж байгаа  хараат бус аудитын 29 хуулийн этгээдийн захирлуудтай хамтын ажиллагаа, 2019 онд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит болон чанарын хяналтын  үр дүн,  цаашид анхаарах асуудлын талаар уулзалт, ярилцлагыг зохион байгууллаа.

Уулзалтад НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх  аудиторын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Бат-Өлзий, аудитын менежер А.Цогбаяр, Д.Отгонбаяр, ахлах  аудиторууд болон  аудитын 28  компанийн захирлууд оролцлоо.