Үр дүнд: 147
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
2.“НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ САНГИЙН 2015-2018 ОНЫ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ”–Д ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
3.Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
4.“ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2020
5.Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
6.Сүхбаатар дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
7.Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
8.Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв ОНӨТҮГ-ын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
9.“Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв" НӨҮГ 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
10.Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
11.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
12.Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
13.Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
14.Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
15.Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
16.Багахангай дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
17.Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
18.Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
19.Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 23 дугаар сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
20.Нийслэлийн Прокурорын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
21.Нийслэлийн Боловсролын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
22.Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
23.Баянгол дүүргийн “Монгени” цогцолбор сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
24.Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
25.Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
26.Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
27.Багануур дүүрэг дэх Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хэсгийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
28.Налайх дүүргийн Засаг дарын Тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
29.Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
30.Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
31.Нийслэлийн Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
32.Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
33.Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланНийслэл2019
34.Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
35.Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
36.Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
37.Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
38.Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
39.Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
40.Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
41.Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
42.Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
43.Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
44.Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
45."НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланНийслэл2019
46.Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
47.Сонгинохайрхан дүүргийн Прокурорын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
48.Нийслэлийн Багануур дүүргийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
49.Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
50.Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланНийслэл2019
Үр дүнд: 147